top of page

Ukesrapport 7/5På anleggsområdet har fokuset vært på jordflyttingen. 7-8 biler har gått kontinuerlig, og det vil være fokuset de kommende ukene.


Prosjekteringen ift bygging fortsetter med fullt fokus på å skape et så godt anlegg som mulig. Alt fra distansemarkeringer og fasiliteter ifm ridehallbygget til små og store skjermer, restaurantkonsept og mye annet jobbes det med.


Arbeidet med å knytte til seg samarbeidspartnere er som man ser også godt i gang.

Commentaires


Vår hovedsamarbeidspartner er Varig Orkla Forsikring

© 2024 Varig Orkla Arena

+47 73 91 70 00

Orkdalsveien 622, 7320 Fannrem, Norway

Kontaktinfo

bottom of page