top of page

Forsikring - Lån - Leasing

Privat - Næringsliv - Landbruk

Både vi og travsporten har lange tradisjoner i regionen. Vi i Varig Orkla Forsikring synes det er flott at travarenaen i Midt-Norge nå er kommet til Orkland og Fannrem - "travsportens vugge" :)

Det at arenaen også favner mer enn hest og travsport vil bety mye for vår region - både næringsliv og folk.

Vi synes det er artig å være en del av dette, og er stolt over at denne flotte arenaen bærer vårt navn.

- Sidsel Rian

Daglig leder Varig Orkla Forsikring

Samarbeidet med arenaen gir oss gode muligheter for markedsføring og merkevarebygging, både lokalt og i nytt større markedsområde. Vi ser fram til et godt, langvarig samarbeid.

- Marthe Berg

Markedssjef Varig Orkla Forsikring

Varig Orkla Forsikring
Tverradkomsten 23, Orkanger
Nordre gate 5, Trondheim
72 48 88 00
post@varigorkla.no
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

Varigfondet Orkla

Hvert år deler vi ut midler fra vårt gavefond til kultur og idrett

Gir tilbake lokalt

Som hjørnesteinsbedrift har vi fokus på å gi tilbake til lokalsamfunnet

Sponsor-
avtaler

Vi har en rekke sponsoravtaler med kultur og idrett

Skade-
forebygging

Vi gir støtte til skadeforebyggende formål, i tillegg har vi tilskuddsordninger for våre kunder

Støttespiller
til brannvesen

Vi har lange tradisjoner som støttespiller, og har gitt mange bidrag til utstyr opp gjennom årene

Vårt samfunnsengasjement

Hvorfor Varig Orkla Arena?

Varig Orkla Forsikring

Hovedsamarbeidspartner

Trøndersk forsikringsselskap

Varig Orkla Forsikring har en lang og stolt historie gjennom snart 180 år. Det som startet som et lite brannassuranseselskap i Meldal i 1844 er i dag et moderne og solid selskap.

Lokalt engasjement

Varig Orkla Forsikring ønsker å fremstå som en god samfunnsaktør, og har derfor som mål å være godt synlig i våre lokalmiljø. Det å være en prioritert samarbeidspartner for lokale lag og organisasjoner har vært viktig for oss, og selskapets rolle som samfunnsaktør har økt med årene gjennom økonomisk støtte til lokal kultur, idrett og annen frivillig aktivitet. Hvert år deler vi ut midler fra Varigfondet Orkla, støtten fordeler vi primært på kultur og idrett der våre kunder bor.

Vår hovedsamarbeidspartner er Varig Orkla Forsikring

© 2024 Varig Orkla Arena

Telefon

E-post

Adresse

Kontaktinfo

E-post

Den Hvite Hesten

bottom of page