top of page

Sommerjobb for arbeidsom ungdom


Arena Midt-Norge AS er ansvarlig for driften av Varig Orkla Arena, Norges nyeste og flotteste arena for hestesport, messer, utstillinger, konserter og mye mer. Varig Orkla Arena ligger på Fannrem i Orkland kommune.
SOMMERJOBB FOR ARBEIDSOM UNGDOM


Hovedarbeidsområdene knyttes først og fremst til plenklipping, rydding, avfallshåndtering og annet forefallende arbeide på arenaen.


Opplæring i bruk av plenklipper og andre maskiner vil bli gitt. Det er en fordel om man kan kjøre traktor.


Varighet: fra 23/6 til 6/8 eller etter nærmere avtale, arbeidstid: 25t/uke etter avtale.


For mer utfyllende opplysninger – kontakt banearbeider Bjørn Magne Oddli på tlf. 900 56 174.

Søknad sendes daglig leder robert.jakobsen@rikstoto.no innen 12. juni.


Informasjon om Varig Orkla Arena kan du finne her: www.varigorklaarena.noComments


Vår hovedsamarbeidspartner er Varig Orkla Forsikring

© 2024 Varig Orkla Arena

+47 73 91 70 00

Orkdalsveien 622, 7320 Fannrem, Norway

Kontaktinfo

bottom of page