top of page

Mett Landbruk 31.05 og 01.06.2024

Oppdatert: 25. mar.

Ei nyetablert midtnorsk landbruksutstilling går av stabelen den 31.05 og 01.06.2024


Det er med glede og entusiasme vi nå lanserer landbruksutstillinga Mett Landbruk!

Mett landbruk er ei regional landbruksutstilling for gårdbrukere og landbruksrelaterte virksomheter i Midt- Norge, og for alle med interesse for landbruk, maskiner, norsk mat og levende lokalsamfunn. Målsettingen er primært å danne en felles landbruksfaglig arena for kunnskapsformidling, informasjonsdeling og sosialt samvær.


Mett landbruk søker å være et utstillingsvindu for det midtnorske landbruket ved å vise bredden og mangfoldet næringa representerer gjennom det tradisjonelle landbruket, og forvaltning av skogen i regionen. Utstillinga skal også samle et bredt utvalg av lokalt forankret kvalitets-håndverk og smakfull lokalmat. Det er viktig å synliggjøre den omfattende sysselsettinga og verdiskapninga i næringa, og de mange tilknyttede virksomhetene.


Utstillinga arrangeres den 31.05 og 01.06. 2024 på Varig Orkla Arena lokalisert på Fannrem i Orkland kommune.  Varig Orkla Arena er et moderne travanlegg med utmerkede fasiliteter utvendig som innvendig, og vil gi en flott ramme for arrangementet.


Initiativtakere og arrangører av Mett Landbruk er Varig Orkla Arena, Varig Orkla Forsikring, Orkla Sparebank, Fjøssystemer, Orkel Direkte og bondelagene i Orkland.


På bakgrunn av at det ikke finnes landbruksrettede arrangementer av denne typen i regionen med unntak av Agrisjå som er ei stor messe med nasjonalt preg, mener gruppa at Mett Landbruk kan bli en attraktiv årlig begivenhet med unntak av år der Agrisjå arrangeres.

 

Kontaktinfo:

E-post: hallo@mettlandbruk

Telefon: 41 10 01 02


Nettside: mettlandbruk.no

Facebook-arrangement: Facebook
Comments


Vår hovedsamarbeidspartner er Varig Orkla Forsikring

© 2024 Varig Orkla Arena

+47 73 91 70 00

Orkdalsveien 622, 7320 Fannrem, Norway

Kontaktinfo

bottom of page