top of page

Lisenskurs 2023

Oppdatert: 27. sep. 2023

Søkere til kjøre-/montélisens må gjennomføre og bestå lisenskurs. For å delta på lisenskurs må søker være fylt 15 år. Det kreves dokumentert erfaring med travsport, samt kjøring og/eller ridning for å delta på lisenskurs. For å gjennomføre praktisk eksamen skal søkeren være fylt 16 år.


Lisenskurset består av en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske delen inneholder opplæring i DNTs Løpsreglement, krav til de forskjellige lisenskategorier, og underliggende bestemmelser med betydning for deltakelse i travløp. Den praktiske opplæringen består av klargjøring og påseling av hest, øvelser i startprosedyrer, samt løpskjøring og/eller ridning.


Løpsreglement, lisensreglement og dopingbestemmelser finnes på

Les gjennom dette på forhånd slik at du er forberedt når kurset begynner.Kursplan, lisenskurs 2023 (med forbehold om endringer):


Fredag 1/9 kl. 15-21: Teori (sted: Travhjørnet (kafeen på hjørnet av 1. etg)

Lørdag 2/9 kl. 10-16: Volte teori + praksis

Mandag 4/9 kl. 17-21: Deltakelse løpsdag / hospitering funksjonærer

Torsdag 7/9 kl. 17-21: Praksis

Søndag 17/9 kl. 10-16: Praksis

Lørdag 23/9 kl. 10-16: Praksis

Søndag 24/9 kl. 10-16: Praksis (oppkjøring)NB! Man må selv stille med hest og utstyr til alle kursdager med praksis.


Kursavgift:

Under 18 år kr 3.000,- / 4.000,- (rekrutt monté- eller kjørelisens / begge lisenser)

Over 18 år kr 4.000,- / 5.000,- (amatør monté- eller kjørelisens / begge lisenser)


Påmelding sendes på mail til Arenaansvarlig Anne Mette Berg-Christiansen: anne.mette@rikstoto.no

Påmeldingsfrist: 18. august


Kursavgiften må innbetales til konto 4270.21.87537 eller Vipps til nr. #99341 (Arena Midt-Norge AS).

Husk å skrive navn og at det gjelder lisenskurs / hvilken type lisens.

NB! Innbetalingen må være oss i hende før kursstart.


Søkere til montélisens må oppgi i påmeldingen om de ønsker å avlegge obligatoriske fysiske tester som ridetest eller som fysiske øvelser. Informasjon om fysiske tester finner du her!
Comentários


Vår hovedsamarbeidspartner er Varig Orkla Forsikring

© 2024 Varig Orkla Arena

+47 73 91 70 00

Orkdalsveien 622, 7320 Fannrem, Norway

Kontaktinfo

bottom of page