top of page

Daglig leder Robert Jakobsen har sagt opp stillingen

Robert Jakobsen har jobbet i og for travsporten i over 23 år, de siste 10 år som daglig leder. Han har bekledd forskjellige roller gjennom disse årene og har vært en uvurderlig ressurs med sitt store engasjement og arbeidskapasitet. Drift av travbane og totalansvar for blant annet sportslig utvikling har vært noen av hovedoppgavene. Nasjonalt står travsporten i Midt-Norge nå sterkere enn på svært lenge og Robert har vært en viktig brikke i det arbeidet som er lagt ned for å kunne komme dit.


Travsporten i Midt-Norge har de siste årene vært gjennom en krevende periode med lokaliseringsdebatt, avslutning av driften på Leangen og etableringen av Varig Orkla Arena. Roberts inngående kjennskap til både travsporten, drift og ikke minst behovet for å styrke inntektssiden har vært uvurderlig i disse årene.


Robert har nå informert styret om at han ønsker å søke nye utfordringer i arbeidslivet. Styret tar beslutningen til etterretning og vil uttrykke sin takknemlighet for den store innsatsen Robert har lagt ned i de årene han har vært ansatt. Styret vil nå begynne prosessen med å rekruttere ny daglig leder.


Styret i Arena Midt-Norge AS har besluttet at man fortsetter ordningen med midlertidig ledelse av Arena Midt-Norge AS, frem til ny daglig leder er på plass. Anne Mette Berg-Christiansen fortsetter som ansvarlig for daglig drift, men med økt ansvar og myndighet. Styreleder Morten Dretvik Draveng fortsetter med ansvaret for økonomi, og fortsetter arbeidet med noen pågående saker. Styret har satt ned en arbeidsgruppe som har ansvaret for gjennomføring av rekrutteringsprosessen. Gruppen  består av Ingrid Barlaup, Paul Inge Høiseth og Morten Dretvik Draveng. Målet er å lyse ut stillingen som daglig leder for Arena Midt-Norge AS, i løpet av oktober.


Kontaktpersoner:

Daglig leder Robert Jakobsen: robert.jakobsen@rikstoto.no / 995 42 402

Styreleder Morten D. Draveng: morten.dretvik.draveng@fides.no / 913 16 501
Kommentare


Vår hovedsamarbeidspartner er Varig Orkla Forsikring

© 2024 Varig Orkla Arena

+47 73 91 70 00

Orkdalsveien 622, 7320 Fannrem, Norway

Kontaktinfo

bottom of page