top of page

Baneforhold og fremdrift pr. 9. juni

Onsdag 7. juni ble det avholdt møte mellom travtrenerforeningen, administrasjonen og banemannskap, og representant fra styret i Arena Midt-Norge AS.


Det ble fremlagt kritikk på at banen opplevdes for grov, for løs og at den ga for dårlig feste. Man kom til enighet om at man skal ta bort mer av den groveste grusen, samt fylle på med mer av den finere grusen. Banen skal også heves noe for å få større nivåforskjell mellom løpsbanen og sikkerhetssporet, og det skal kjøres på mer vann for å få banen mer kompakt, for dermed å gi bedre feste.


Dette arbeidet er godt i gang, og vil fortsette i tiden fremover. Det er behov for å begrense tilgangen til løpsbanen enkelte dager en periode, for å sikre fremdriften og at løpsbanen blir så optimal som mulig.


Følgende dager er avsatt til arbeid og preparering, med påfølgende stenging av løpsbane:

• Søndag 11. juni (løpsdag)

• Mandag 12. juni

• Fredag 16. juni (løpsdag)

• Torsdag 22. juni fra kl. 12.00, samt hele 23. juni og 24. juni (Midtsommertravet)


Vær oppmerksom på at det i perioder også utenom dette kan være større maskiner i banen.

 

I tillegg skal racingstallen og stall 1 vaskes i uke 25, det vil derfor være begrenset tilgang til bruk av disse stallene denne uken. Ta kontakt med banemester Jan Roar Aune på telefon +46 70 601 70 98 eller banemann Bjørn Oddli på telefon 900 56 174 før ankomst for å avklare om og hvilken påselingsboks som kan benyttes.Comentarios


Vår hovedsamarbeidspartner er Varig Orkla Forsikring

© 2024 Varig Orkla Arena

+47 73 91 70 00

Orkdalsveien 622, 7320 Fannrem, Norway

Kontaktinfo

bottom of page