top of page


Tidspunkt for preparering av løpsbane


. Mandag, onsdag, fredag: 08.00-15.00

· Tirsdag: 08.00-20.00 

· Torsdag: 08.00-20.00 (Forbeholdt ponnier kl. 17.00-19.00)

· Lørdag: 08.00-12.00

. Søndager og røddager er det som hovedregel ingen preparering.


Løpsbanen kan også benyttes på tidspunkt den ikke er preparert. 

På vinterhalvåret kan det forekomme at løpebanen blir stengt for bruk enkelte dager. Dersom porter foran hovedbygget og i søndre sving er lukket, skal ikke løpsbanen benyttes!


Ved V75-lørdag er det begrenset adgang til løpsbanen fra dagen før og frem til start.


Indre bane, rettstrekket og anlegget for øvrig er tilgjengelig for trening til enhver tid. Innkjøring til indre bane på bortre langside.


Treningsbelysning slås på ved behov frem til kl. 20.00 tirsdag - torsdag i vinterhalvåret. Ved behov for lys, ring: Jan Roar, tlf +46 70 60 17 098 eller Anne Mette, tlf. 988 38 684.Oppstalling i forbindelse med trening skal foregå i Stall 1.


Bokser tilgjengelig for "drop-in":

  • 29-30-31-32-33-34

  • 13-14-15-16-17-18 (forbeholdt ponnier torsdag ettermiddag)


Ordensregler i stallen: 

  • Alle golv, vaskebokser og bokser skal være rengjort etter bruk.

  • Trillebårer skal tømmes etter hver bruker. 

  • Bruk spon så det trekker opp urin å bløt avføring. Container med spon står ute eller inne i stallen.

  • Det er ikke anledning til å sette igjen utsyr/vogner for de som ikke leier bokser.


Før ordinære løpsdager stenges stallen for rengjøring kl. 12.00 dagen før.

Før V75-lørdager stenges stallen for rengjøring kl. 15.00 2 dager før.


OBS! Ingen parkering mellom stall 2 og stall 3, samt rettstrekket.
Parkering på den store grusplassen.


Spørsmål rettes til banemester Jan-Roar Aune tlf. +46 70 601 70 98 HURTIGKJØRING PÅ LØPSDAGER / BOKSPLASSER

Hurtigkjøring på løpsdager kan foregå frem til første løpsaktivitets start (mønstringsløp/prøveløp/ponniløp). Vær- og føreforbehold.
Ingen hurtigkjøring på V75-lørdager.


All hurtigkjøring på løpsdager og spesielle ønsker om påselingsplasser må varsles til Lisa tlf 932 10 101 eller mail lisa.johansen@rikstoto.no, senest to hverdager før løpsdag. Navn på hest og kusk må oppgis. Det vil da bli tildelt boksplass og stå oppført på stallista. Dette gjøres for at vi skal ha kontroll på de hester som befinner seg på anlegget, pga smittevernhensyn.


Trening/banejobb

Vår hovedsamarbeidspartner er Varig Orkla Forsikring

© 2023 Varig Orkla Arena

Telefon

E-post

Adresse

Kontaktinfo

E-post

Den Hvite Hesten

bottom of page