top of page
Open Site Navigation

Varig Orkla Arena kan tilby mye mer enn “bare” travløp: Arenaen skal kunne romme alle slags hestesportaktiviteter, messer, utstillinger, kurs-og konferanser og konserter er noen av det vi kan tilby enestående fasiliteter for!


Vi tilbyr:

  • Stallplasser og treningsfasiliteter

  • Innendørs påseling i klimatisksone

  • Messer konserter og utstillinger

  • Restaurant for over 400 personer

  • Kurs- og konferanse

  • Den beste banen for hester

  • Hesteutstyrsbutikk

Om oss

Vår hovedsamarbeidspartner er Varig Orkla Forsikring

© 2023 Varig Orkla Arena

Telefon

E-post

Adresse

Kontaktinfo

E-post

Den Hvite Hesten

bottom of page