top of page

Vedr. hendelse med brudd på habilitetsbestemmelser

Arena Midt-Norge AS har stort fokus på at vi skal gjennomføre våre stevner på Varig Orkla Arena på en måte som ivaretar Det Norske Travselskaps lover og løpsreglement. Vi er opptatt av at vi opptrer profesjonelt og er transparente, og ikke minst ivaretar spillsikkerhet og omdømmet til både oss og travsporten generelt. Vi har hatt grundig opplæring i habilitetsregler på funksjonærsamlinger, og vi setter hver uke opp bemanningslister til neste løpsdag som skal ivareta alle krav.


Starterteamet på Varig Orkla Arena består av hovedstarter og 2-3 hjelpestartere etter behov. Under V75-kjøringen tirsdag 19. desember besto teamet av hovedstarter og 3 hjelpestartere. Vi har på noen løpsdager enkelte løp med opptil 5 voltedistanser. Til disse enkeltstående løpene benytter vi oss av funksjonærer som er på jobb med andre oppgaver, som også har opplæring i starterfunksjonen, til å steppe inn for å dekke opp alle distanser.


I løp 5 tirsdag denne uken skjedde det en stor feil. Dette var et løp med 5 distanser, og hjelpestarteren som ble satt på distansen 2320 meter var inhabil, på grunn av at hennes far var kusk i dette løpet og startet fra en annen distanse. Vi vil understreke at ansvaret for at reglementet følges ligger hos oss som arrangør. Funksjonæren i denne saken kan på ingen måte lastes, da hun har fulgt ordre gitt tjenestevei. Hun er en svært dyktig funksjonær som vi setter stor pris på, og er takknemlige for å ha i vårt funksjonærteam.


Vi ser i likhet med DNT svært alvorlig på denne saken, og beklager på det sterkeste at dette kunne skje. Vi skjerper rutinene ytterligere for å unngå at noe lignende skal kunne skje igjen. Vi skal jobbe hardt for å opparbeide tillit til at Varig Orkla Arena er en arrangør som gjennomfører løpsdager i tråd med DNTs løpsreglement.


Vi benytter samtidig anledningen til å ønske dere alle ei riktig god jul, og ønske dere velkommen til løpsdag både 1. juledag og 1. nyttårsdag.
コメント


Vår hovedsamarbeidspartner er Varig Orkla Forsikring

© 2024 Varig Orkla Arena

+47 73 91 70 00

Orkdalsveien 622, 7320 Fannrem, Norway

Kontaktinfo

bottom of page