top of page

Vedrørende avlysning av løpsdagen 27. februar

Som kjent ble løpsdagen den 27. februar på Varig Orkla Arena avlyst da baneforholdene ble vurdert til ikke å være tilfredsstillende ut fra dyrevelferdsmessige hensyn. Det var ujevnt underlag; i ett parti i den ene svingen var det teleløsning og i noen partier på oppløpssiden hadde det slått opp is, dette gjorde underlaget ulikt og ujevnt. Avgjørelsen om avlysning ble tatt av arrangør i samråd med stevneveterinær, etter et møte med ansvarlige funksjonærer og banemannskap, samt konsultasjoner med sentrale aktive.

Det var lagt en plan for forberedelse til løpsdagen gjennom helga. Banen ble brøytet for snø i helga som planlagt. På mandag morgen var det usikkerhet rundt banens beskaffenhet, men man mente det skulle gå an å få til en tilfredsstillende bane når man fortsatte å jobbe med å fjerne is/snø, samt å legge på tørre masser der det var ekstra bløtt.

Etter lang tids hard bruk av banen, der man har måttet skrape mye og ofte for å få vekk snø og is, ser man at topplaget er veldig tynt og sårbart. Dette har vi ikke fått kompensert tilstrekkelig for ved tilførsel av nye masser på grunn av værforholdene, og til dels manglende tilgang på egnede, tørre masser. Spesielt i den ene svingen viste det seg at topplaget har fått ekstra hard medfart. Når det tinte utover dagen ble det forsøkt kompensert med tilførsel av tørre masser. Dette hadde man på det tidspunkt håp om skulle avhjelpe problemene, men ut over ettermiddagen viste det seg etter hvert at det ikke gikk. Da ble det innkalt til det før nevnte møtet og man gikk etterpå ut med informasjon så raskt som mulig.

Vi beklager at ikke beslutningen om avlysning ble tatt tidligere slik at aktørene kunne fått tidligere beskjed. Fram til beslutningen ble tatt hadde vi som beskrevet tro på, og jobbet mot at underlaget skulle bli kjørbart. Da det likevel ikke ble som ønsket, tok ikke stevneveterinær og arrangør sjansen på å avholde travløp av hensyn til dyrevelferden.

Comments


Vår hovedsamarbeidspartner er Varig Orkla Forsikring

© 2024 Varig Orkla Arena

+47 73 91 70 00

Orkdalsveien 622, 7320 Fannrem, Norway

Kontaktinfo

bottom of page