top of page

Status på løpsbanen

Løpsbanen er nå reparert, jevnet ut og preparert!


I morgen torsdag blir det i tillegg lagt på en grovere type grus for å bedre dreneringen.

Det er fine treningsforhold, og banemannskapet har kontroll på underlaget.


Det er meldt om et nytt væromslag til minusgrader og snø fra lørdag. Banen vil bli jobbet med gjennom hele helgen for å sikre at den holder seg så god som mulig.


Vi forventer dermed en fin og god bane til løpsdagen tirsdag 7. mars!


Bilde: Arkiv/SDT Foto


コメント


Vår hovedsamarbeidspartner er Varig Orkla Forsikring

© 2024 Varig Orkla Arena

+47 73 91 70 00

Orkdalsveien 622, 7320 Fannrem, Norway

Kontaktinfo

bottom of page