top of page

Status løpsbane pr. 31. mai

Tilbakemeldingene fra de aktive den siste uken er at forholdene nå er gode.


Løpsbanen ble som kjent tilført finere masser forrige uke. Den er før, under og etter løpsdagen sist mandag jobbet med, blant annet er den dyprevet.


I ukene som kommer vil det bli tilført mer av den grusen vi allerede har kjørt på, for å sikre et solid og godt underlag i månedene som kommer.


Som sist løpsdag, forventer vi å presentere en god bane også den kommende løpsdagen; mandag 5. juni.


Foto: ArkivComments


Vår hovedsamarbeidspartner er Varig Orkla Forsikring

© 2024 Varig Orkla Arena

+47 73 91 70 00

Orkdalsveien 622, 7320 Fannrem, Norway

Kontaktinfo

bottom of page