top of page

Status løpsbane pr. 26. mai

Tirsdag og onsdag ble den grove grusen skrapet av og kjørt bort (det kan ligge igjen noe helt ytterst ved gjerdet, der hestene ikke løper). Det ble da også kjørt på ny og finere grus, av samme type og kvalitet (0-4) som vi kjørte på i fjor sommer og som er den grusen som er spesifisert for løpsbanen.

Vi har hatt dialog med aktive og fagpersoner underveis og man mener at dette er den beste løsningen for å sikre en så god løpsbane som mulig fremover.


I prosessen har også spørsmålet om type grus (knust fjell / naturgrus) vært et tema. Alle fagpersoner på området anbefaler på det sterkeste å holde oss til den grustypen vi har lagt på nå, og som banen er bygd opp på. De aller fleste baner i Norge og Sverige kjører på tilsvarende underlag og av samme grovhet/kvalitet, og erfaringene med naturgrus er av en slik art at man ikke ser det som et alternativ.


Med det værvarselet vi per i dag, fredag, må forhode oss til – med en god del regn i dagene som kommer, blir banen i stor grad ikke jobbet med gjennom helgen. Dette fordi all erfaring fra alle travbaner tilsier at jo mer man jobber med en bane underveis i nedbørperioder, jo mer klissete blir det. Det beste er om vannet får renne av så naturlig og fritt som mulig. Det er derfor vanlig praksis å «pakke» banene i forkant av nedbørsperioder. Når man ser at det er forsvarlig, harver man da opp banen igjen og jobber med den for å optimalisere underlaget for hestene, spesielt med tanke på jevnhet og feste.


Onsdag ettermiddag og torsdag var flere på plass for å kjøre hurtigarbeider, og tilbakemeldingene fra samtlige var at banen var veldig god å kjøre på. Dette forutsetter vi selvsagt skal være tilfelle også under løpsdagen mandag. Vi har grusmasser liggende klare til å kjøres på dersom vurderingen blir at det er hensiktsmessig.


Foto: Arkiv/Allsidig Design


Comments


Vår hovedsamarbeidspartner er Varig Orkla Forsikring

© 2024 Varig Orkla Arena

+47 73 91 70 00

Orkdalsveien 622, 7320 Fannrem, Norway

Kontaktinfo

bottom of page