top of page

Spørreundersøkelse

Spørreundersøkelse om Varig Orkla Arena 2024


Arena Midt-Norge AS er driftsselskapet for Varig Orkla Arena som ønsker å få innspill fra deg som er engasjert i travsporten. I august 2023 arrangerte vi et informasjonsmøte der det ble presentert svar på undersøkelse om driften på Varig Orkla Arena. 


Nå ett år senere ønsker vi igjen dine innspill og tanker til å sette ord på året som gått.

Arena Midt-Norge AS har opplevd en del utfordringer med driften, og ønsker å forbedre seg og lytte til sine besøkende.


I denne undersøkelsen ønsker vi å avdekke kunnskap, forventinger og ønskene til de aktive, hesteeiere, samarbeidspartnere, spillere, og andre som benytter seg av anlegget.


Håper du kan sette av litt av din tid for å hjelpe oss med på bli bedre.  

Svarfrist er søndag 28. april.Resultatene vil bli presentert på infomøtet tirsdag 30. april kl. 19.30.


Med vennlig hilen Styret for Drift
Kommentare


Vår hovedsamarbeidspartner er Varig Orkla Forsikring

© 2024 Varig Orkla Arena

+47 73 91 70 00

Orkdalsveien 622, 7320 Fannrem, Norway

Kontaktinfo

bottom of page