top of page

Oppdatering vedr. baneforhold pr 23. mai

Det har de siste to løpsdagene vært utfordringer med steiner i banen. Som vi meldte om i går, er årsaken at det var kontaminert masse fra et gruslass vi nylig hadde fått levert. Det har blitt jobbet med å fjerne denne steinen mellom de to løpsdagene. Det har åpenbart ikke lyktes i tilstrekkelig grad, da det til stadighet har kommet frem ytterligere mengder steiner mens man har jobbet med og preparert banen. I tillegg har det kommet tilbakemeldinger om at banen er for løs, og at hestene ikke får nok feste.


Løpsbanen på Varig Orkla Arena er prosjektert fra bunn til topp av den som regnes som den fremste eksperten på utforming og oppbygging av baner i Norden, Lars Sandström. Det inkluderer hvilke kvaliteter og grustyper som skal brukes i de enkelte lagene, også topplaget.


Etter noen løpsdager der vi hadde utfordringer med mye nedbør tidligere i vår, anså vi det som nødvendig å kjøre på grus av grovere kvalitet. Vurderingen var at denne grusen ved slitasje skulle bli til finere masse, men det har ikke skjedd. Denne grusen er nå for grov til at festet i løpsbanen blir optimalt, og det gir utfordringer i forhold til å kjøre skoløs.

Vi tar derfor grep for å bedre situasjonen umiddelbart ved at vi skraper bort den øverste delen av topplaget der den groveste grusen ligger, og erstatter den med en finere type grus. Dette arbeidet vil bli foretatt denne uken og i god tid før neste løpsdag. Dette vil føre til at vi får en fast og jevn bane som skal gi godt feste til hestene.
Comments


Vår hovedsamarbeidspartner er Varig Orkla Forsikring

© 2024 Varig Orkla Arena

+47 73 91 70 00

Orkdalsveien 622, 7320 Fannrem, Norway

Kontaktinfo

bottom of page