top of page

Omlegging av IT-systemer 👨🏽‍💻

I forbindelse med DNTs omlegging av alle IT-systemer til nytt driftsmiljø, har alle ansatte ved Arena Midt-Norge AS i dag fått nye e-postadresser. Oppdatert kontaktinfo finner du på hjemmesidens forside.


E-poster til våre gamle adresser videresendes til våre nye adresser en periode. Vi opplever likevel en forsinkelse, og det kan ta noen dager før vi er helt oppe å gå med det nye systemet.


Har du sendt e-post og ikke fått svar? Ring om det haster, eller prøv på nytt mot slutten av uken.Komentarai


Vår hovedsamarbeidspartner er Varig Orkla Forsikring

© 2024 Varig Orkla Arena

+47 73 91 70 00

Orkdalsveien 622, 7320 Fannrem, Norway

Kontaktinfo

bottom of page