top of page

Informasjonsmøte og resultat spørreundersøkelse

Oppdatert: 4. sep. 2023

Tirsdag 29. august ble det avholdt et åpent informasjonsmøte på Varig Orkla Arena. Møtet var initiert av styret i Arena Midt-Norge AS. Det ble informert om følgende:


·       Organisering – hvem har ansvar for hva?


Gjennomgang av organiseringen med hvem som har ansvar for hva: Eier er MNTF (Midt-Norge Travforbund). Eiendomsselskapet LTE (Leangentravets eiendom) er et eget AS som har solgt eiendommen Leangen og kjøpt tomten i Orkland og bygd anlegget Varig Orkla Arena. Driftsselskapet heter Arena Midt-Norge AS og er selskapet som drifter anlegget og har ansvaret på vegne av Det Norske Travselskap med å gjennomføre totalisatorløp i Midt-Norge for Rikstoto. Det er driftsselskapet Arena Midt-Norge AS som har ansatte og er ansvarlig for all drift og det er eiendomsselskapet som har ansvaret for alle bygg og infrastruktur. Begge selskapene rapporterer til eierne, som er medlemmene i travlag i Midt-Norge representert med et styre i MNTF. Jan Frode Holltrø, nestleder i MNTF, redegjorde for forventningene fra eierne. Det forventes god drift med best mulig forhold for travsport og andre arrangement, god informasjon og god økonomistyring. Jan Frode Holltrø redegjorde også for status i eiendomsselskapet med at det ikke er mer penger til flere bygg og utvikling nå og at vi må være varsomme før vi får mer overføring fra salget av Leangen grunnet rentesituasjonen. Det er driftsselskapet som gir inntekt til eiendomsselskapet gjennom baneleie på 1 800 000 pr år som dekker deler av kostnadene på lånet som er tatt opp for å mellomfinansiere det som er bygd frem til det kommer mer penger fra Koteng.


·       Presentasjon ansatte og styret


Alle i styret for driftsselskapet Arena Midt-Norge presenterte seg, med informasjon om hvor lenge de har vært i styret, og deres tanker på hva som blir viktig fremover. Alle ansatte presenterte seg med hvilke arbeidsoppgaver man har. Sissel Sandnes har ansvar for oppfølging av samarbeidspartnere, drifte bedriftsnettverket i tillegg til salg av arrangement og oppgaver opp mot restauranten ved arrangement. Per Jørgensen jobber på oppdrag for Arena Midt-Norge AS med salg av samarbeidspartnere og arrangement og har ikke et ansettelsesforhold, men kontrakt på provisjon av hvert salg. Lisa Ranita Johansen jobber for tiden 40  % som sportssekretær og har tatt mange av oppgavene Tove Blekkan hadde før hun gikk av med pensjon i sommer. Anne Mette Berg-Christiansen er Arenaansvarlig og har midlertidig fått lederansvaret for drift ved Robert Jakobsen sitt sykefravær. Hun har ansvaret for at arrangement gjennomføres etter avtale med DNT ifm løpsdager, og med bedrifter ifm andre arrangement i samarbeid med Sissel Sandnes. Hun har ansvaret for rapporteringer til DNT og for funksjonærene. Jan Roar Aune er Banemester og ansvaret for banen, treningsløypen og alt av drift og vedlikehold av bygg og infrastruktur. Sverre Smevik startet i 50 % stilling i august og er under opplæring som Assisterende banemester. Robert Jakobsen er sykemeldt og hans oppgaver er delegert til Anne Mette Berg-Christiansen for daglig drift og styreleder Morten Dretvik Draveng for økonomi, personal med oppfølging av Robert i sykemeldingsperioden. Ansatte og styret jobber med kartlegging av alle arbeidsoppgaver og strukturere hvem gjør hva. Ser også på behovet for bemanning opp mot oppgaver og økonomi.


·       Økonomi 2022 og 2023


Vi står på to føtter økonomisk med overføringer fra DNT/Rikstoto på 14 millioner i året og inntekt fra samarbeidspartnere på 6 millioner samt øvrige inntekter på arrangement og leieinntekter på 2 millioner. Inntektssiden på 22 millioner er bra og vi ser hvor viktige våre samarbeidspartnere er. Det viktigste nå er å ivareta inntektene med mål om økning, samtidig er kostnadskontroll vel så viktig akkurat nå. Minus 2 100 000 kr i 2022. Flere årsaker og mange av dem er ekstra kostnader ifm nytt anlegg og kjøp av ny startbil. Strømkostnaden var større enn antatt i 2022 og det er satt ned en arbeidsgruppe som ser på tiltak for å få ned kostandene for strøm 2023. Minus 280 000 kr første halvår og store utgifter i juli, gjør at styret anser det som nødvendig med innkjøpsstopp og stort fokus på kostnadskontroll i høst.  


·       Status første driftsår 2022/2023.


Krevende tid og stor takk til alle aktive som har taklet overgangen fra Leangen til et nytt anlegg, på en svært god måte. Mye var på plass til offisiell åpning til Midtsommertravet 2022 som ble et flott arrangement. Problem med lyd og delvis med banedekket første driftsår. Vinteren var ok, men banen noe hard. Våren ble det for dårlig bane og vi måtte avlyse en kjøring. Mange læringspunkt som vi har tatt med oss videre. Det er satt ned en arbeidsgruppe som jobber opp mot aktive og grusleverandør for å sikre bedre bane i vinter og til våren. Mye er på plass nå, men fortsatt mye som kan bli bedre.


·       Veien videre.


Første prioritet er dyrevelferd og da fokus på kvalitet på bane og treningsløyper. Samtidig er den økonomiske situasjonen krevende og vi må redusere utgiftene samt sikre inntektene. Det jobbes med behovsvurderinger for ansatte og legge en bemanningskabal i høst. Planlegges en strategisamling for ansatte og styret når vi har avklart mer rundt økonomi og bemanning.


Gjennomgang av spørreundersøkelsen som ligger som link under. Mange gode svar som vi skal jobbe med videre. Vil kjøre lignende spørreundersøkelse senere for å sammenligne og se på utviklingen.


Resultat spørreundersøkelse Varig Orkla Arena
.pdf
Last ned PDF • 796KB

Foto: SDT Foto


Comments


Vår hovedsamarbeidspartner er Varig Orkla Forsikring

© 2024 Varig Orkla Arena

+47 73 91 70 00

Orkdalsveien 622, 7320 Fannrem, Norway

Kontaktinfo

bottom of page