top of page

Endring i administrasjonen ved Varig Orkla Arena

I lys av den nåværende økonomiske situasjonen har vi vært nødt til å gjennomføre en nedbemanningsprosess. Dette tiltaket er en del av styret og daglig leders strategi for å sikre en effektiv og bærekraftig drift i en utfordrende økonomisk tid. Som en del av denne prosessen har Sissel Sandnes sluttet i sin stilling. 


Daglig leder Geir Ivar Dahlum har overtatt som leder for bedriftsnettverket. "Det blir ingen endring for våre samarbeidspartnere, nettverket er viktig for oss og har høy prioritet" uttaler han.
Comments


Vår hovedsamarbeidspartner er Varig Orkla Forsikring

© 2024 Varig Orkla Arena

+47 73 91 70 00

Orkdalsveien 622, 7320 Fannrem, Norway

Kontaktinfo

bottom of page