top of page

Bemanning og drift av Varig Orkla Arena


Vi går en krevende årstid i møte. Arena Midt-Norge AS har lagt en plan for bemanning og drift av løpsbane, rettstrekket, og anlegget forøvrig fremover. Vi anser det som svært viktig at vi gjør det vi kan for at vi har best mulig løpsbane i vinter. Vi vektlegger også betydningen av å opprettholde gode treningsforhold, samtidig som vi tar hensyn til økonomien.


Vi er inne i en krevende økonomisk tid, og oppfordrer til forståelse for at løpsbane og rettstrekke ikke er nypreparert til enhver tid. Vårt mål er å preparere banen til kl. 08:00 og kl. 15:00 alle hverdager, samt på kveldstid tirsdag og torsdag. I tillegg blir det preparert lørdag kl. 08:00 og kl. 12:00. Utover disse tidspunkt prepareres løpsbanen etter behov/bruk på dagtid på hverdager.


I vinterhalvåret kan det oppstå behov for å stenge løpsbanen for trening enkelte dager og helger, av hensyn til dens beskaffenhet og plan opp mot løpsdager, for eksempel ved store snøfall. Uavhengig av løpsbanen vil alltid indre bane, rettstrekket og anlegget for øvrig være åpent og tilgjengelig for trening til enhver tid. Indre bane og rettstrekket prepareres alle hverdager.


Sverre Smevik har gått opp fra 50 % til 100 % stilling fra 15 november. Sverre og Jan-Roar Aune vil være de faste ansatte på drift i vinter. I tillegg leier vi inn Torkil Steinshaug som en ekstra ressurs til banearbeid ved behov. Torkil skal også ta hånd om brøyting i vinter. Bjørn Magne Oddli bistår også ved ekstra behov, og har i tillegg ansvar for driftssystemer som ventilasjon og brannsikkerhet.

Jan-Roar Aune vil gå av med pensjon mot sommeren, og vi planlegger å utlyse en stilling som banemedarbeider mot våren.


Vi ser frem til å jobbe sammen for å sikre så gode forhold som mulig, og en vellykket vintersesong 😊Foto: SDT Foto


Comentários


Vår hovedsamarbeidspartner er Varig Orkla Forsikring

© 2024 Varig Orkla Arena

+47 73 91 70 00

Orkdalsveien 622, 7320 Fannrem, Norway

Kontaktinfo

bottom of page