top of page

Følgende leier bokser i Stall 1


JOMAR BLEKKAN                  1-3

BJØRN H. RØNNINGEN    7-8

ERIK  GARBERG                       11

PER A. EGGAN                         19-20-21-22

HEMNE TRAVLAG                 23

INGE MELBY                               24

JO MAGNE KVÅLE                25

PER E. EBBESEN                     26

KVÅL TRAVLAG                      27

BJØRN M. ODDLI                   28

VEGARD L.WOLDEN          37

TORARIN LAMVIK                 38OBS! Ingen parkering mellom stall 2 og stall 3, samt rettstrekket.

Parkering på den store grusplassen.Leie av påselingsboks(er), Varig Orkla Arena

Det er mulig å leie et antall påselingsbokser (NB! Ikke ment for permanent oppstalling!) i stall 1 på Varig Orkla Arena. 

Leiekontraktene vil utformes slik at man disponerer disse boksene til påseling ifm trening og løp (med forbehold om at utleier må disponere boksen(e) til andre ifm avvikling av spesielle løpsdager, eksempelvis V75). 


Utstyr settes igjen i leide bokser på eget ansvar. Det er ikke anledning til å sette igjen mer utstyr enn at boksdørene kan lukkes. Vogner som settes igjen må merkes med navn. Ikke sett igjen flere vogner enn nødvendig. Vogner som blir stående utenfor stallen som ikke er merket, vil bli tatt bort. Ved V75 må alle vogner flyttes ut 2 dager før løpsdag. Man må påregne at utstyr må flyttes/fjernes dersom utleier trenger å disponere boksene også i andre sammenhenger. Dette skal utleier varsle om i rimelig tid.


Leietaker skal rette seg etter ordensregler og planverk for sikkerhet-, hms- og andre bestemmelser som til enhver tid gjelder for Varig Orkla Arena. Manglende etterlevelse av ovenstående punkter kan medføre fakturering for ekstraarbeid og/eller oppsigelse av leiekontrakten med øyeblikkelig virkning.


Stallbygningen inneholder 40 bokser, samt garderobe/toaletter og felles sosialrom. I tillegg er det 4 rom for utstyr, disse disponeres av de som leier flest bokser til enhver tid.


Forutsetninger:

Pris pr. boks pr. måned: 700,- som forhåndsbetales kvartalsvis.

3 mnd. oppsigelsestid


Interesserte kan sende e-post til firmapost.voa@travsport.no med ønske om antall bokser. Man vil da motta leiekontrakt som signeres av begge parter.

Leie av påselingsboks

Vår hovedsamarbeidspartner er Varig Orkla Forsikring

© 2024 Varig Orkla Arena

Telefon

E-post

Adresse

Kontaktinfo

E-post

Den Hvite Hesten

bottom of page