Open Site Navigation

Følgende leier bokser i Stall 1


J. Blekkan 1-6

Travskolen 13-18

K. Myren 11

B. H. Rønningen 7-8

R. Auran  36-37

I. Melby 38-39

P. A. Eggan 29-30-31-34

E. M. Garberg 32

V. Bugge 21

W. Wolden 22-23


For øvrige brukere henvises til låven på stallen til Orkdal tråvklubb ved banejobb.

Vogner og utstyr som står igjen på området, og som ikke er merket, kommer vi til å fjerne etter sommeren.

OBS! Ingen parkering mellom stall 2 og stall 3, samt rettstrekket.

Parkering på den store grusplassen.


Spørsmål rettes til banemester Jan-Roar Aune +46 70 601 70 98


Leie av påselingsboks(er), Varig Orkla Arena

Det vil bli mulig å leie et antall påselingsbokser (NB! Ikke ment for permanent oppstalling!) i den ene nybygde stallen på Varig Orkla Arena. Stallen er planlagt ferdigstilt i begynnelsen av mai, nærmere info om dette får leietakerne når vi har en konkret dato fra entreprenør.

Leiekontraktene vil utformes slik at man disponerer disse boksene til påseling ifm trening og løp (med forbehold om at utleier må disponere boksen(e) til andre ifm avvikling av spesielle løpsdager, eksempelvis V75).

Utstyr settes igjen i stallen på eget ansvar. Man må påregne at dette må flyttes/fjernes dersom utleier trenger å disponere boksene. Dette skal utleier varsle om i rimelig tid.

Leietaker skal rette seg etter ordensregler og planverk for sikkerhet-, hms- og andre bestemmelser som til enhver tid gjelder for Varig Orkla Arena. Manglende etterlevelse av ovenstående punkter kan medføre fakturering for ekstraarbeid og/eller oppsigelse av leiekontrakten med øyeblikkelig virkning.

Stallbygningen inneholder 40 bokser, samt garderobe/toaletter og felles sosialrom. I tillegg er det 4 rom for utstyr, disse disponeres av de som leier flest bokser til enhver tid.

Forutsetninger:

Pris pr. boks pr. måned: 700,- som forhåndsbetales kvartalsvis.

3 mnd. oppsigelsestid

Alle interesserte må sende en mail til robert.jakobsen@rikstoto.no med ønske om antall bokser. Man vil da motta leiekontrakt som signeres av begge parter.


Leie av påselingsboks

Vår hovedsamarbeidspartner er Varig Orkla Forsikring

© 2022 Varig Orkla Arena

Telefon

E-post

Adresse

Kontaktinfo

E-post

Den Hvite Hesten