top of page
Open Site Navigation

Åpningstider racingstall og preparering av løpsbane


Tidspunkt for preparering av løpsbane


Hovedregel:

· Tirsdag 08.00-20.00

· Torsdag 08.00-20.00 (Forbeholdt ponnier kl. 17.00-19.00)

· Lørdag 08.00-15.00


Treningsbelysning kommer på etter behov på disse dagene i vinterhalvåret.


Unntak:

· Ved løpsdag søndag prepareres IKKE løpsbanen siste lørdag før,
og prepareres mandag 08.00-20.00, torsdag og lørdag påfølgende uke.

· Ved løpsdag tirsdag prepareres banen onsdag 08.00-20.00

· Ved løpsdag torsdag prepareres banen fredag 08.00-20.00


Utgangspunktet er at banen alltid blir preparert dagen etter løpsdag!


Racingstallen i hovedbygget er åpen og kan benyttes (innenfor avmerket område) i de tidsrom hvor løpsbanen skal være preparert. Den er også åpen alle hverdager 08.00-15.00. Hovedporten i sør-enden benyttes til all inn- og utkjøring. Det forutsettes at bokser og stallgulv blir rengjort.

Racingstallen er stengt alle søndager og røddager.


Rettstrekket og indre bane er tilgjengelig til enhver tid. Disse prepareres alle hverdager. Innkjøring til indre bane på bortre langside.


Løpsbanen kan også benyttes i de tidsrom den ikke er preparert, så lenge vær- og føreforhold tillater det. Når porter på oppløpsside og sving er stengt, skal man ikke benytte løpsbanen!


Ved V75 er det begrenset adgang til løpsbanen fra dagen før og frem til start.


OBS! Ingen parkering mellom stall 2 og stall 3, samt rettstrekket.
Parkering på den store grusplassen.


Spørsmål rettes til banemester Jan-Roar Aune tlf. +46 70 601 70 98 

eller banemannskap v/ Bjørn Oddli tlf. 900 56 174HURTIGKJØRING PÅ LØPSDAGER / BOKSPLASSER

Hurtigkjøring på løpsdager kan foregå frem til første løpsaktivitets start
(mønstringsløp/prøveløp/ponniløp). Vær- og føreforbehold.
Ingen hurtigkjøring på V75-lørdager.


All hurtigkjøring på løpsdager og spesielle ønsker om påselingsplasser må varsles til Tove (99569145), tove.blekkanrikstoto.no eller - tlf. 73917000, senest to hverdager før løpsdag. Navn på hest og kusk må oppgis. Det vil da bli tildelt boksplass og stå oppført på stallista. Dette gjøres for at vi skal ha kontroll på de hester som befinner seg på anlegget, pga smittevernhensyn.


Vi sponser alle startende med rengjøring og du kommer til en rengjort boks med flis.


Hurtigkjøring/banejobb

Vår hovedsamarbeidspartner er Varig Orkla Forsikring

© 2023 Varig Orkla Arena

Telefon

E-post

Adresse

Kontaktinfo

E-post

Den Hvite Hesten

bottom of page